tisdag 30 september 2014

#34

Denna vecka har vi besök från Ryssland. Natalia har ritat en skiss som jag tycker  inspirerar till lager på lager och massor av färg och klet!
Innan vi slänger oss på skissen ska ni få känna vår gäst-designer lite mer.


My name is Natalia. I live in Russia. In a small town, near the Don River. I am a happy wife for 17 years and mother of two girls.

Меня зовут Наталья, я живу в России. В небольшом городе, близ  реки Дон.
Я счастливая жена вот уже 17 лет и мама двух девочек.

I like to scrap, because it combines all of my mutilation: drawing, embroidery, paper, fudge

Мне нравится скрап, потому что он объединяет все мои увечения: рисование, вышивку, бумагу, выдумку

ближе всего для меня фристайл... много красок и свободы - это здорово!

Are you creative in some other way?

Since my childhood I have loved to embroider and knit, grandma taught. And paint, but paint is not very good) just love to paint ...

с детства люблю вышивать и вязать, бабушка научила. И  рисовать, но рисую не очень хорошо) просто люблю краски...

Do you have any favorite item / thing / technique that you use often?

I like to use a lot of colors, masks and pasta, torn paper and thread ...

мне нравится использовать много красок, маски и пасту, рваную бумагу и нитки...

Are you in any design team?
I am a member of several project groups: it is my favorite Scrapmemory, Paper  FUN, Webster's Pages Club Kz However!  Setting these blogs always encourage not only create, but also to think, realize, comprehend, full of inspiration to bestow!Have a look!

я состою в нескольких проектных группахэто любимые мною  Scrapmemory, Paper  FUN, Webster's Pages Club Kz However! Задание этих блогов всегда побуждают  не просто творить, но и думать, осознавать, осмысливатьполны одаривающего вдохновения! Загляните!

How do you get time to create?
Time to scrap very little! More often it is a night or a couple of hours at the weekend :)

Времени для скрапа очень мало...чаще это ночь, или пару часов в выходные дни:)

When do you create at you best?

I like it when an idea or thought can be put on paper at once ... when there's a rush, a spark! It's great fun! But sometimes it is important to make an idea, think and slowly, thoughtfully tell us about it using the colors and images!
мне нравится когда идею или мысль можно  выложить на бумагу сразу... когда есть порыв, искра! Это большое удовольствие! Но иногда важно идею выносить, обдумать и неспеша, вдумчиво рассказать о ней с помощью красок и фотографий!
thank you heartily for the invitation! It's an honor and a pleasure to do together!

Natalia har gjort två tolkningar av sin skiss till ett dubbeluppslag, kanske något att testa på!?
Vi är så nyfikna att se vad ni skapar!


Här har vi teamets tolkningar:

Karin:CamillaÅsaChristelJennieMariaHelén
Meléne


Jenni

Lotta


Länka till din tolkning via den blå knappen i högermarginalen, tänk på att du länkar till inlägget där din tolkning ligger, alltså inte till startsidan på din blogg/album. 

Vi vill se din tolkning senast måndag 6/10 kl 23:55. 


Det går bra att länka till ett instagram-konto eller ett album på Facebook, men glöm inte att, om du är “privat” kommer endast de som är vänner med dig att kunna se din bild. På FB räcker det att de album du länkar till har inställningen "public", dock kommer bara “dina vänner” att kunna kommentera. 


Du kan även skicka din tolkning till oss via mail eller som ett PM via Instagram eller Facebook.

Nu kan våra läsare även se era bidrag (ni som skickar via mail eller PM) under fliken mail-bidrag-flicken

Inga kommentarer: