torsdag 7 januari 2016

Vill du bli vår sponsor?

Hej där ute i stugorna.

Veckans skiss letar med ljus och lykta efter företag eller privatpersoner som vill vara med och sponsra oss under 2016.
Under 2015 märkte vi att det blev svårare att hitta sponsorer.
Vi i teamet har därför själva som privatpersoner stått för vinster under största delen av 2015.
Detta är inte hållbart och därför slänger vi nu ut en förfrågan i cyberrymden.

Att sponsra oss kan innebära allt ifrån att du som företag går in och sponsrar med en produkt, säg till exempel en limprodukt vilket är något som alla använder, en precentcheck i din webb-butik, eller ett dekorationskit. Det kan till och med vara så att vi i teamet promotar en specifik produkt och sedan lottar ut dito till vinnaren.

Det kan också vända sig till dig som har haft butik och har aldeles för mycket produkter som inget hellre vill än att hitta ett nytt hem eller om du som privatperson råkar ha köpt dubletter.

Vi är flexibla och mycket tacksamma för respons på denna rop på hjälp.

Du når oss på veckansnyaskiss@gmail.com


Inga kommentarer: